Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
TUĞBA  KAYALAR
MKYK Asil Üye

TUĞBA KAYALAR

1986 Samsun doğumludur. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunudur. 2010-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde stajyer sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmıştır. 2011’de İhmal ve İstismarı Önleme Eğitimi alarak okullardafarkındalıkeğitimlerivermiştir. 2012’demaddi yoksunluk yaşayan çocukların desteklenmesi amacıyla yürüttüğü Avrupa Birliği Projesinde, 6 ayproje yöneticisi olarak çalışmıştır.2012-2017 yılları arasında Yaşlı Hizmetleri Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sağlık BakanlığıTıbbi Sosyal Hizmet Birimi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev almıştır. Bu kurumlarda, yoksulluk/kadın yoksulluğu, intihar, kadına yönelik şiddet, evsizlik, yaşlı istismarı, çocuk ve ergenlik sorunları ve mobbing ile ilgili birçok vaka çalışması yürütmüş ve bu anlamda çeşitli eğitimler vermiştir. Üniversite eğitimi süresince ve sonrasında, çeşitli STK’lar bünyesinde gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. 2014-2017 yılları arasında, Kadem Ankara Temsilciliği’nde eğitim komisyonu başkan yardımcısı olarak göreve başlamış, sonrasında eğitim komisyonu başkanlığı görevinde bulunarak, ekip ile birlikte eğitim ve kadın temelinde birçok çalışma içerisinde yer almıştır.2009-2018 yılları arasında; Mevsimlik Göç ve Çocuk, Çocuk Hakları Mevzuatı, Çocuk İhmal ve İstismarı, Aile Danışmanlığı Sertifika, Sosyal İçerme,Nitel Araştırmave Başlangıç-İleri Düzey N-Vivoeğitimleri almıştır.“Okul Sosyal Hizmeti Uygulamalarında Çocuk Katılımının Önemi”ve “Eşi Cezaevinde Olan Kadınlar: Türkiye İçin Bir Model Önerisi”adlı iki bildirisi bulunmaktadır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Hizmet Politika ve Uygulamaları bölümünde, “Kadın Yoksulluğu ve Sosyal Dışlanma”kapsamındaki tez çalışmasına devam etmektedir. Sosyal dışlanma/içerme, kadın yoksulluğu,şiddet davranışı, aile yaşam döngüsü ve sorunları, bilişsel davranışçı terapi, çocuk ve katılım hakkı, başlıca ilgi alanlarıdır.İyi düzeyde (okuma) İngilizce bilmekte olup, evlidir. 

Close
SEN DE KATIL SEN DE KATIL

Gücümüze Güç Katın.